Prijzen stoelmassage op locatie

Een stoelmassage duurt ongeveer 15-20 minuten, dit betekent dat wij 3 personen in een uur kunnen masseren. Bij Optimal@Work is het mogelijk de stoelmassage al vanaf 3 personen te reserveren.

De tarieven voor 2024 zijn als volgt samengesteld:

 • € 22,00 per persoon
 • Grotere bedrijven kunnen in overleg gunstigere tarieven krijgen.
 • Reiskosten € 0,25 per kilometer

Voor bedrijven binnen een straal van 10 kilometer (van 5642AG) worden geen reiskosten in rekening gebracht. Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

 • U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan
 • U kunt de massages opnemen in de werkkostenregeling

Uitleg en tarieven voor een behandeling in mijn praktijk, klik hier

praktijk aan huis

Massage opnemen in uw arbo-plan

U kunt d.m.v. een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. De stoelmassages behoren fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek.

U kunt daardoor de kosten van de massages volledig en onbeperkt opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting, kortom fiscale voordelen.

De enige voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

 • U hebt als werkgever een arboplan
 • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan
 • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats
 • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
 • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

Massage opnemen in de werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is voor werkgevers de werkkostenregeling ingegaan. Deze regeling is verplicht per 1 januari 2015 en vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen (VV&V) aan uw personeel regelt.

In de werkkostenregeling kunt u 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen waaronder stoelmassage. U bent dus gebonden aan het forfait van 1,2%.

Dit in tegenstelling tot voorzieningen opgenomen in uw arbo-plan, waarin u onbeperkt massages kunt aanbieden met maximaal fiscaal voordeel. Het advies is daarom om stoelmassage op te nemen in uw arboplan.

Stoelmassage aanvragen