Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Optimal@Work verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Geboortedatum

·       Geslacht

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Medische gegevens

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Optimal@Work verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat soms ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een intakeformulier.

 Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom hebben we deze persoonsgegevens nodig?

Optimal@Work verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te         kunnen voeren

·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·       Verzenden van onze nieuwsbrief

·       Voor een zo goed mogelijke afstemming van onze dienstverlening

 

 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Optimal@Work zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens zullen maximaal 15 jaar bewaard worden.

 

Delen met anderen

Optimal@Work deelt uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optimal@Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Optimal@Work gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stoelmassage@optimalatwork.nl.

Optimal@Work zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek, heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Optimal@Work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stoelmassage@optimalatwork.nl

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Optimal@Work, kunt u ons als volgt bereiken:

 Straatnaam en nummer:                                  Cornelis Krusemanstraat 2

Postcode en plaats:                                            5642AG Eindhoven

Inschrijvingsnummer KVK:                                17235903    

Telefoonnummer:                                              +31 6 46011454

E-mailadres:                                                        stoelmassage@optimalatwork.nl